- ett projekt av Hökerum Bygg

Frontbild 1
frontbild 3
Frontbild 2
Frontbild 5

Snabba fakta

Ort: Sollentuna (Landsnora)
Antal rum: 1-5
Insats: 1 950 000-5 150 000 kr
Månadsavgift: 1 680-5 190 kr
Inflytt: Preliminärt sommaren 2018

Läs mer om projektet